Swing Dance обхваща множество стилове танци, появили се със суинг и джаз музиката (по време на ерата на суинга (1930-те и 1940-те)). Голяма част от тях се зараждат в предградията с чернокожо население на базата на африкански народни танци, но една малка част се раждат в английските етнически общества.
Това са танци като : Lindy Hop, Boogie Woogie и West  Coast Swing. Интерсното при танците като Boogie Woogie e импровизацията, танцува се без точна хореография в двойка,  следвайки ритъма на музиката. Мъжът е основата и движещата сила, а жената дава красотата и феерията в двойката. Посредством воденето и следването партньорите развили своите умения на слушане на музика, могат да я интерпретират заедно.

Свободата е голяма, краката са бързи, усмивките големи и ретро дрехите – на мода!