"Изкуството - мисия възможна!"

Суперформа част от арт фест “Изкуството – мисия възможна!”