Суперформа част от арт фест “Изкуството – мисия възможна”

Суперформа част от арт фест “Изкуството – мисия възможна”